Preparació selectivitat

Els nostres cursos de preparació per la Selectivitat permeten aportar els coneixements i la confiança necessaris perquè qualsevol estudiant pugui treure bona nota i assoleixi la nota necessària en les PAU!

Destinat a

Cicles formatius i interessats en preparar assignatures específiques

Horari

60 o 90 minuts
als matins

Tipus

Sessions online o presencials. Classes magistrals amb apunts i exercicis de selectivitat

Grups

Màxim 3 alumnes

Preu

11 € /h en grup
17 € /h particular

Material classes de reforç

Horari

Oferim classes de preparació de 60 a 90 minuts de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h. El dia de la setmana s’acorda amb el professor, per tal d’oferir la millor disponibilitat a l’alumne.

Metodologia

Les sessions de reforç per les assignatures de Matemàtiques socials i científiques, Biologia, Química i Filosofia procuren aportar els materials necessaris per aprofundir en els coneixements adquirits per poder aplicar-los a les PAU. S’utilitzen simulacres d’examen per tal que l’alumne entri en contacte en la metodologia dels exàmens de Selectivitat.

També oferim els exàmens resolts pas a pas d’altres anys per poder identificar els punts claus de cada pregunta, i d’aquesta manera no cometre errors. En les classes procurem distribuir als nostres alumnes apunts personalitzats on poden extreure coneixements complementaris al temari per les PAU.

Pels alumnes de cicles formatius, oferim una preparació més intensiva de les assignatures. Cada sessió de 1,5h expliquem un tema dels que entren a selectivitat mitjançant l’ajuda d’un Power Point per tal de fer la classe més atractiva i amena. Després, es donen apunts i resums fets pels nostres professors per tal d’aportar els recursos necessaris als alumnes. Finalment, es proposen una sèrie d’exercicis destinats a repassar i madurar la informació adquirida durant la sessió.

Un cop fetes 4 sessions, es realitza una simulació de selectivitat en forma d’una prova en la qual entra tot el contingut après en les 4 sessions. D’aquesta manera, ens assegurem que portem el temari al dia.

Grups

Podem oferir classes per grups o particular. El màxim és de 3 alumnes per grup.

Sembla interessant?
Demana'ns més informació