Català per adults

El nostre curs de català està adreçat a tots aquells adults interessats a millorar i reforçar el seu nivell. Les nostres classes es focalitzen en la conversa.

Destinat a

Adults des dels 18 anys

Horari

1,5 h per setmana (matí)

Tipus

Classes basades en la comunicació

Grups

Màx. 6 alumnes

Preu

Mensual: 49 €

Classe d'anglès per adults theNest Girona

Horari

Es proposa una 1,5h per setmana al matí. L’horari de matins és de 9:00 a 13:00 h. El dia i l’hora de la sessió depèn del nivell de l’alumne.

Metodologia

Les sessions se centren en la conversa dirigida. El professor s’encarregarà de conèixer en detall els alumnes per tal de trobar temes de conversa adequats a la vida personal de l’estudiant, a la vida laboral, etc. A més, també utilitzem el recurs cinemàtic, debats, notícies… Malgrat que les sessions presencials se centrin en això, de manera autònoma i amb el suport del professorat, s’anirà treballant l’ortografia, vocabulari i gramàtica en general.

Per tal de fomentar l’aprenentatge autònom, pensem que l’alumne ha d’invertir temps a casa. En aquest temps, l’estudiant tindrà l’oportunitat de preparar redaccions, practicar l’ortografia, etc. D’aquesta manera, podem oferir un servei complet que s’ajusta a la disponibilitat de l’alumnat.

Grups

Per oferir la màxima eficàcia i personalització i, al mateix temps, respectar el ritme del nivell del grup, en el curs de català per adults hi ha un màx. de 4 alumnes tant en modalitat presencial com en modalitat online.

Sembla interessant?
Demana'ns més informació